ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretariat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni

Spolu pre misie


Adopcia srdca

Projekt Adopcia srdca je konkrétna materiálna a duchovná pomoc určená osiroteným alebo chudobným deťom v misijných krajinách.

MORE


Projekty

Vďaka dôvere a štedrosti darcov podporujme v misijných krajinách každoročne desiatky socialnych a pastoracnych projektov.

MORE


Omše

Misijný sekretariát  sprostredkováva odslúženie individuálnych a gregoriánskych svätých omší na misiách. Milodar spojený s úmyslom svätých omší pre  kňazov  je často jediným zdrojom obživy .

MORE

Pridaj sa k nam !


Misijný ruženec

Zakladateľka Diela šírenia viery Paulína Jaricot túžila po tom, aby ružencová modlitba podporila dielo evanjelizácie na celom svete. Aj vaša modlitba môže pomôcť misionárom v ich apoštolskej práci. Hlásať evanjelium – to nie je iba ísť na misie. Sú to dlhé hodiny strávené na kolenách pri modlitbe. Buďme aj my misionármi! Veď aj my sme zodpovední za ohlasovanie Božieho kráľovstva.

MOREAdopcia seminaristov 

Dakujeme za všetky Vaše modlitby, obety, povzbudenia a finančné dary, ktoré ste obetovali na projekt „Klerický patronát“. Formácia mladých klerikov je v misijných podmienkach nesmierne zložitá a dlhodobá záležitosť, o to viac si ceníme.
MOREChcem sa stat darcom

SPOLU PRE MISIE. Pridaj sa k  nám a pomôž zmeniť osudy ľudi v Afrike.
Ako môžeš prispieť ? 
Duchovne – motlitbou a obetou za misie
Finančne – zaslanim milodaru na podporu misi. MORE

„Cieľom všetkých myšlienok, všetkých slov a všetkých skutkov musí byť Boh,
od ktorého pochádza každé dobro.“ 
„Kto je s Bohom, ten sa má vždy dobre. A čím väčší je zmätok,
tým väčší je aj dôvod na to, aby sme boli stále viac a viac a viac a stále viac spojení s Bohom.“
Svätý Vincent Pallotti