ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Misijný sekretariat

info@pallotini.sk  tel: 02/ 43191030
Pallotíni


Rwanda

Chudoba v regionie  nás viedla k tomu, aby sme založili remeselnícku školu, v ktorej by študenti nadobudli konkrétne zručnosti. Tie by im umožnili postaviť sa na vlastné nohy.

MORE


Burkina Faso

Projekt výstavby Centra Božieho milosrdenstva – rehoľného domu pre komunitu kňazov, v tom zahrnuté priestory pre potreby farskej služby a budúcu svätyňu Božieho milosrdenstva.

MORE


Madagaskar

Na červenom ostrove pomáhame núdznym vďaka spolupráci s kongregáciou oblátov NMP. Projekty realizované na tomto mieste sú zamerené na vzdelávanie detí a mládeže. 

MORE

ĎAKUJEME ZA PODPORU!


2 % z Vašej zaplatenej dane

Vaše 2 % podporia rozvojové projekty v misijnych krajinach. V minulosti sme z Vašich 2 % yakúpili školské lavice a stoličky pre deti na Madagaskare a materiál potrebny na výučbu v technickej, krajčírskej a kuchárskej škole v Rwande. Financovanie ukončenia studia

Cieľom projektu podpora študia je pomôcť chudobným študentom pokryť náklady na štúdium. Podporujeme individualne dofinancovanie ukoncenia studia – konkretne pripady deti ktorym často chyba rok dva na skoncenie strednej skoly. Známky pre misie

Podporte misie prostrednictvom zbierania použitých poštových známok. 
Pozbierajte doma, alebo od známych, staré obálky s orazítkovanými známkami. Vystrihnite z nich známky neporušené a s papierovým okrajom 
1/2 až 1 cm širokýmTakto zabalené vystrihnuté známky posielajte na našu adresu. 

Cieľom všetkých myšlienok, všetkých slov a všetkých skutkov musí byť Boh,
od ktorého pochádza každé dobro.“
„Kto je s Bohom, ten sa má vždy dobre. A čím väčší je zmätok,
tým väčší je aj dôvod na to, aby sme boli stále viac a viac a viac a stále viac spojení s Bohom.“
Svätý Vincent Pallotti